Fråga & boka här!

Båtdykning (1 dag/2 dyk)

Oavsett om aldrig har gjort ett enda båtdyk eller om du har loggat ett dussin, lär du dig mycket mer om denna typ av dykning i specialkursen. Båtar i olika delar av världen har annorlunda procedurer och dyktekniker, denna kurs förbereder dig för detta.

Du lär dig:
• Procedurer på olika båttyper, från gummibåtar till stora liveaboards
• De olika områdena på båtarna och grundläggande terminologi
• Hur tekniker skiljer sig från olika båtar och områden
• Få erfarenhet och träning i dykning från våra båtar
• Olika säkra sätt att ta sig i och ur vattnet
• Förvara utrustning i ett begränsat utrymme
• Lokalisera säkerhetsutrustning

Båtdykning ฿ 6,900*

Undervattensnavigation (2 dagar/4 dyk)

Navigation under vattnet kan vara utmanande och stressande. Efter denna kurs kan du känna dig mer säker som dykare vilket leder till avslappnade dyk. Sikt, ström och andra faktorer kan påverka vilket sätt du väljer att navigera på. Du kommer lära dig olika navigationstekniker och metoder med kompass samt genom naturliga referenser.

Du lär dig:
• Navigationsmönster
• Naturlig navigation (utan kompass)
• Kompassnavigation
• Hur man "markerar" eller förflyttar ett nedsänkt objekt eller ändrar position från ytan
• Göra undervattenskartor
• Omlokalisera en dykplats
• Uppskatta avstånd under vatten

Undervattensnavigation ฿ 10,900*

Avvägningskurs (1 dag/2 dyk)

Du har redan lärt dig grunderna i att skapa neutral flytkraft, men det är bara toppen av det isberg som utgör den perfekta kontrollen över din dykning. För dykare som bemästrar avvägning, trim, manövrering och kontroll öppnas helt nya möjligheter.
Dessa färdigheter gör all dykning både roligare och säkrare och utgör dessutom grundkunskaper som du kommer ha stor nytta av. Under avvägningskursen förädlar vi dina baskunskaper och utvecklar avvägning, trim, manövrering och fentekniker.

Du lär dig:
• Hur du konfigurerar din utrustning så att du är perfekt balanserad i vattnet
• Olika typer av viktsystem och fördelning
• Hur du strömlinjeformar dig för att röra dig lätt och effektivt genom vattnet
• Att använda avvägning för att flyta horisontellt samt vertikalt

Avvägningskurs ฿ 6,900*

 

Vrakdykning (2 dagar/4 dyk)

Ett vrak utgör såväl ett historiskt dokument som en plats som vanligen attraherar mänger av marint liv. Kanske ryms det en arkeologisk ådra i din dykning, eller möjligen njuter du av att se ett fartyg framträda ut ett moln av tusentals barracudor när du sänker dig ner mot dess sista viloplats. PADI Vrakdykningskursen lär dig om hur du kan utföra givande, ansvarstagande vrakdykning.

Du lär dig:
• Teknik för vrakdykning, och hur du undviker vanliga faror
• Hur du kan utföra efterforskningar och lära dig bakgrunden för dina favoritvrak
• Vrakdykningens krav på din utrustning
• Tekniker och avväganden för att penetrera intakta vrak
• Erfarenhet inom planering och organisation

Vrakdykning ฿ 10,900*

 

Nattdykning (2 dagar/3 dyk)

Att dyka på natten och efter skymning är både spännande och belönande. När solen går ner sker en fantastisk förvandling ute på reven. Hälften av arterna förbereder sig för vila medan den andra halvan gör sig redo för sitt skift. De nattaktiva arterna skiljer sig på många sätt från de dagaktiva, vilket gör att en dykplats du kanske redan är bekant med, visar en helt ny sida av sig själv.

Du lär dig:
• Dykplanering, organisation, procedurer, tekniker under ett nattdyk
• Förebygga och hantera potentiella problem
• Hur du kontrollerar avvägning på natten
• Upp- och nedstigning, samt undervattensnavigation på natten
• Hur marina livet skiljer sig från dyk under dagen

Nattdykning ฿ 10,900*

 

Multilevel & Datordykning (2 dagar/4 dyk)

Genom att skifta till grundare djup under ett dyk kan man tillgodoräkna sig mer bottentid. Detta är precis hur en dykdator räknar ut kväveabsorbering. Genom denna kurs kommer du att lära dig grunderna i hur en dykdator fungerar och hur man manuellt planerar flera nivåer under dyken. Att aktivt ha kontroll på sitt djup och skifta under dyket leder till bättre förståelse av dekompressionsmodeller och gör dig till en bättre dykare.

Du lär dig:
• Planera och utföra dyk i med olika nivåer (olika djup i samma dyk)
• Planera och simulera dyk med hjälp av din dykdator
• Maximera din tid för direktuppstigning

Multilevel & Datordykning ฿ 10,900*

 

Djupdykning (2 dagar/4 dyk)

Att dyka djupt är spännande och väldigt lockande. PADI kursen i djupdykning är en av de mest populära specialkurserna som finns. Efter din utbildning som advanced open water har du möjlighet att utöka din personliga djupgräns till 40 meter genom djupkursen. Detta ger tillgång till nya dykplatser såsom djupa rev och vrak samt ger behörighet till de första tekniska dykkurserna.

Du lär dig:
• Tekniker för att dyka på ett djup inom 18-40 meter
• Utrustning anpassad för djupdykning
• Erfarenhet inom planering, organisation
• Att göra minst 4 djupa dyk under uppsikt av din PADI instruktör

Djupdykning ฿ 10,900*

 

Undervattensfotografering (1 1/2 dag/2 dyk)

Undervattensfotografi är en väldigt populär aktivitet som växer i snabb takt tillsammans med utvecklingen av undervattenskameror. Att fotografera undervattnet är utmanande men det finns många tekniker man lätt kan lära sig för att lyckas ta bra bilder.

Du lär dig:
• Hur man väljer undervattenskamera och tillbehör som passar din dykning
• Metoder för att ta bra bilder under tidsbegränsning
• Komposition, ljus samt positionering
• De främsta principerna för bra undervattensfoton
• Grundläggande redigering
• Hur du blir bättre på att kontrollera din avvägning med din kamera

Undervattensfotografering från ฿ 8,400*

 

Project AWARE (1 dag/torr kurs)

Lär dig om de mest pressande problemen som möter de utsatta undervattensmiljöerna och genom vardagliga handlingar kan du hjälpa till att bevara dem. Det är lärorikt, intressant och framförallt viktigt, eftersom du lär dig att göra en skillnad. Project AWARE Foundation är den ledande ideella miljö-organisation för att bevara den marina miljön genom utbildning och handling.

Du lär dig:
• Havets och kustområdens miljöproblem
• Fiskeindustrins utmaningar och hållbarhet
• En överblick av korallrevets miljö och invånare
• Rollen som dykare och snorklare har för att bevara den marina miljön

Project AWARE ฿ 3,900

 

AWARE Coral Reef Conservation (1 dag/torr kurs)

AWARE Coral Reef Conservation kursen är designad för att informera dig om världens korallrev. Som dykare och snorklare, är det hälsan hos ett marint ekosystem som skapar upplevelsen. Bli medveten om hur sköra reven är och hur du kan hjälpa till att bevara dem. Kursen lär dig om den viktiga roll som korallrev har i den marina miljön. Kursen ger dig även lärdom om det aktuella tillståndet av världens korallrev och hur du kan hjälpa till.

Du lär dig:
• Hur korallrev fungerar
• Varför reven är så viktiga
• Varför många rev har allvarliga problem
• Vad du kan göra för att förhindra ytterligare försämring

AWARE Coral Reef Conservation ฿ 3,500

 

AWARE Fiskidentifiering (1 dag/2 dyk)

Lär dig grunderna för att identifiera fiskarna, när du lär dig huvuddelen inom fisksorter och karaktärer hjälper det dig att beskriva de arter som du ser över hela världen. Om du vet vilken familj den tillhör, blir det mycket lättare att leta upp arten eller i alla fall kunna fråga de lokala guiderna för att artbestämma fisken. Under två dyk får du praktisk erfarenhet i att identifiera och leta efter de fascinerande arterna du ser under vattnet.

Du lär dig:
• Hur du identifierar egenskaper hos de olika fisksorterna och arter
• Tekniker och strategier för att undersöka fiskar
• Hur du lär dig identifiera fiskar, dykplanering och organisera familjerna

AWARE Fiskidentifiering ฿ 6,900*

 

Undervattensnaturalist (1 day / 2 dives)

Leta efter symbioser, rovdjur/byte och andra relationer mellan de marina växterna och de marina djuren. Lär dig inte bara om vilka fiskarna och djuren är, utan även hur de påverkar varandra och miljön. Lär dig varför vissa varelser uppträder som de gör och vad deras roll är i det marina ekosystemet.

Du lär dig:
De stora marina grupperingarna, mänsklig påverkan och riktig information som skingrar myter
Marina växters roll, näringskedja, rovdjur och relationer
Ansvarsfullt samspel med det marina livet
Undervattensbiologisk syn på organismer och deras roll i miljön

Undervattensnaturalist ฿ 6,900*

 

Syreberikad luft - Nitroxkurs (1 dag)

Vid upprepade dyk samt djupare dyk kommer du att bli begränsad av bottentid. Genom att använda syreberikad luft eller Nitrox kan du utöka dessa upp till det dubbla. Detta gör att du kan spendera mera tid på vrak eller djupare sektioner av revet. På grund av det lägre kväveintaget kan du även minska ytintervallen.

Du lär dig:
• Tekniker för att dyka, planera och analysera syreberikad luft
• Utrustningskrav för syreberikad luft
• Säkerhet, hantering samt analys av cylindrar

Starta din kurs redan idag! Nitrox-kursen är en teoretisk kurs som du kan göra online. De få praktiska moment kursen innehåller görs sedan på plats hos oss. Du betalar endast PADIs registrerings-avgift när du anmäler att du vill gå kurs hos oss, men bortsett från denna avgift erbjuder Kon-Tiki denna kurs gratis.

Föredrar du att göra kursen med instruktör och manual går det att ordna. Kontakta oss i så fall för mer information.

Nitroxkurs AUD $220

Starta här!

Strömdykning (1 dag/2 dyk)

Strömdykning kräver nästan ingen ansträngning och väldigt avslappnande. Strömt vatten har dock ett par hänsynstaganden och kan snabbt leda till situationer. Denna kurs visar dig hur du hanterar och planerar dykning i strömt vatten. Genom att hålla koll på sin parkamrat, kommunicera med dykbåten och läsa vattnet kan man dra nytta av strömmen och få en riktigt häftigt upplevelse.

Du lär dig:
• Planera, organisera, procedurer, tekniker, problem och faror med strömdykning
• En introduktion till specialutrustning – ytbojjar, linrullar och spolar
• Avvägning, navigation och kommunikation under strömma förhållanden
• Att välja rätt plats och en översikt av strömmar – orsaker och effekter
• Tekniker för stanna nära parkamraten och gruppen

Drift Diver ฿ 6,900*

 

Utrustningsspecialist (1 dag/torr kurs)

Missa inte ett dyk p.g.a. ett utrustningsfel. Oavsett om det är en trasig o-ring, regulator problem, en trasig fena eller immig mask, kan du alltid lära dig hur du hanterar utrustningens grundläggande funktioner.
Denna kurs fokuserar dels på enkla problem som kan lösas på plats innan dyket, och dels om vad som skiljer utrustning och tillverkare. Dessutom lär du dig intressant bakgrundinformation om hur utrustningen fungerar.

Du lär dig:
• Principer, funktioner och användning av dykutrustning
• Rekommendationer, underhåll och förvaring av utrustningen
• Hur du hanterar vanliga problem med utrustningen och vad som krävs för att utföra service av bla. regulatorer
• Förslag om bekväma utrustningskonfigurationer, en introduktion till ny utrustning på marknaden och dess egenskaper

Utrustningsspecialist ฿ 4,900

 

Cavern Diver (3 dagar/4 dyk)

PADI Cavern Diver täcker de kunskaper och tekniker för enklare grottdykning och beskriver de faror som finns. Kursen är uppdelad i fyra övningssdyk, en genomgående akademisk presentation, en utrustningsworkshop och praktiska övningar på land. Kursen har ingen manual utan den grundläggande teorin sker genom avslappnande diskussioner och praktiska övningar. Ljuszonen är definierad som den del av grottan där ingången är alltid synlig.

Under teorigenomången lär du dig:
• Konservation, terminologi och geologi
• Grottyper och bildningar, grottöppningar, sediment
• Kemikalier, gaser och relaterade terminologi, miljöfaror
• Utrustningsövervägande, riktlinjer & kommunikation
• Psykologiska faktorer, stress
• Olycksanalys & procedurer vid nödsituationer

Under våra övningsdyk kommer vi öva färdigheter som:
• Utrustningskoll och S-drill
• Fentekniker
• Avvägning, trim och position
• Riktlinjer och användning av spole och linrulle (avknytningar, placeringar)
• Kommunikation och signaler (ljussignaler, handsignaler, beröringskontakt)
• Nödsituationer (ljusproblem, förlust av synlighet, slut på luft, borttappad dykare)
• Gashantering

Cavern Diver

฿ 14,900*

Khao Sok på sista dagen

+฿ 3,000

Sidemount (påbyggnad)

+฿ 8,900

 

Self Reliant Diver (2 dagar/3 dyk)

I denna kurs kommer du lära dig tekniker och hur du hanterar situationer där du tappar bort din parkamrat under en längre tid. Denna kurs är en introduktion till självständig dykning som hjälper dig att utveckla de färdigheter, kunskap och tekniker som behövs för att lita på dig själv i första hand. Du kommer att bli introducerad till olika gasreserver inkluderat dubbla cylindrar och ponybottles.

Denna kurs passar för:
• Fotografer
• Videografer
• Instruktörer & Divemasters
• Dykare som är intresserade i teknisk dykning

Du lär dig:
• Värdera och tillämpa pardykning
• Potentiella risker i att dyka själv, och hur du hanterar dessa risker
• Sätta upp redundant luftkälla
• Räkna och planera dyk enligt din luftförbrukning

Self Reliant Diver ฿ 11,900*

* Marinparksavgift för Hin Daeng & Koh Haa samt bränsletillägg för Hin Daeng och BBQ turen kan tillkomma

2017 COE Logos white bkg translations en US UK

 

Go to top